АНАЛИЗА ГРЕШАКА УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ПИСАНОЈ ПРОДУКЦИЈИ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

  • Милица М. Кочовић Филолошко-уметнички факултет – Докторске академске студије филологије (Наука о језику), Крагујевац

Сажетак

У овом раду представљене су теоријске поставке анализе грешака, као и практични примери прикупљени на основу истраживања које је приказано у раду. Анализом грешака можемо доћи до закључака везаних за усвајање страног језика, односа матерњег и страног језика,
али и унапредити процес наставе и стицања знања, што је и крајњи циљ сваког истраживања из области методике наставе. За потребе овог рада спроведено је истраживање међу ученицима осмог разреда (осма година учења енглеског језика), анализирањем писмених радова који су се тицали усвајања пређашњег знања из осмогодишње праксе учења језика. Циљ овог рада подразумева указивање на значај грешака које праве ученици приликом писане продукције, њихову анализу, као и могуће начине елиминисања тих грешака.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
КОЧОВИЋ, Милица М.. АНАЛИЗА ГРЕШАКА УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ПИСАНОЈ ПРОДУКЦИЈИ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ. Методички видици, [S.l.], v. 6, n. 6, p. 141-152, sep. 2015. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1413>. Датум приступа: 21 sep. 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2015.6.141-152.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Кључне речи

анализа грешака, глотодидактика, методика наставе, енглески језик, ЕSL, ученик, тест, истраживање