СТАВОВИ УЧЕНИКА ПРЕМА ИЗВОРНОСТИ У НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

  • Тијана М. Стојановић Филолошки факултет Универзитета у Београду Средња школа, Лапово

Сажетак

Услед глобалних друштвеноекономских промена, енглески језик се издваја од осталих језика по свом статусу интернационалног језика или lingua franca, односно језика који се користи у комуникацији припадника различитих језичко-културних заједница. Због ове улоге, поставља се питање на чему треба инсистирати у настави енглеског као страног језика: на поштовању норми стандардног енглеског језика и приближавању ученика изворном говорнику, или на припремању ученика да користе енглески језик као lingua franca, језик који користе неизворни говорници енглеског језика у комуникацији са другим неизворним говорницима. Предмет овог рада представља истраживање које је спроведено са циљем испитивања ставова ученика средњих стручних школа према изворности у настави енглеског језика. Рад нуди детаљан опис методологије истраживања, начина обраде података добијених употребом упитника и добијених резултата, као и предлоге за будућа истраживања.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
СТОЈАНОВИЋ, Тијана М.. СТАВОВИ УЧЕНИКА ПРЕМА ИЗВОРНОСТИ У НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА. Методички видици, [S.l.], v. 6, n. 6, p. 117-140, sep. 2015. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1412>. Датум приступа: 21 sep. 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2015.6.117-140.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Кључне речи

енглески језик као lingua franca, изворност, стандардни енглески језик, ставови ученика