ZASTUPLJENOST STEREOTIPA O ŠPANSKOM JEZIKU I KULTURI U NASTAVI ŠPANSKOG KAO STRANOG JEZIKA U SRBIJI

  • Moisés Moreno Fernández Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
  • Sanja M. Maričić Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Сажетак

Budući da je uloga nastavnika da bude vodič u razumevanju strane kulture sa ciljem da studenti steknu interkulturnu kompetenciju, te da nastavu stranog jezika ne treba odvajati od nastave strane kulture, smatramo da nastava stranog jezika u koju su elementi kulture uključeni od samog početka povećava motivaciju studenata. Kako interkulturalnost obuhvata saznanje o načinu na koji neka zajednica vidi drugu, a to se „obično javlja u obliku stereotipnih predstava“ (ZEO 2003: 117) polazimo od pretpostavke da prisustvo stereotipa može pozitivno uticati na motivaciju studenata. Zastupamo stav da nastavnik na početnim nivoima treba da potencira pozitivne stereotipe u cilju pojačavanja motivacije za učenje španskog jezika. U ovom radu se bavimo prisustvom stereotipnih predstava o španskom jeziku i kulturi kod studenata u Srbiji u vidu analize anketnog ispitivanja.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
FERNÁNDEZ, Moisés Moreno; MARIČIĆ, Sanja M.. ZASTUPLJENOST STEREOTIPA O ŠPANSKOM JEZIKU I KULTURI U NASTAVI ŠPANSKOG KAO STRANOG JEZIKA U SRBIJI. Методички видици, [S.l.], v. 6, n. 6, p. 97-115, sep. 2015. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1411>. Датум приступа: 21 sep. 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2015.6.97-115.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Кључне речи

španska kultura, (inter)kulturna kompetencija, stereotip, španski kao strani jezik, motivacija