БОРИСАВ СТАНКОВИЋ И ИВО АНДРИЋ У СВЕТЛУ НОВОГ НАСТАВНОГ ПРОУЧАВАЊА

  • Jована Н. Давидовић Филозофски факултет – докторске студије Методике наставе, Нови Сад

Сажетак

У фокусу рада је компаративно проучавање збирке приповедака Божји људи Борисава Станковића и приповедака Напаст и Смрт у Синановој текији Иве Андрића. Koмпаративна анализа проучава утицај митске слике света и традиционалне културе у овим делима. Рад се бави простором и временом као основним категоријама митске слике света. Трагови традиционалне културе проналазе се у бинарној опозицији црно–бело, али и у заштитној улози камена и његовој способности да за себе веже душе умрлих. Рад, такође, пореди Станковићеве божјаке и Андрићеве божје људе. На крају ’стоје’ жене на капији. Као такав, рад представља нов начин наставне обраде књижевног дела ова два писца.

Како цитирати
ДАВИДОВИЋ, Jована Н.. БОРИСАВ СТАНКОВИЋ И ИВО АНДРИЋ У СВЕТЛУ НОВОГ НАСТАВНОГ ПРОУЧАВАЊА. Методички видици, [S.l.], v. 6, n. 6, p. 77-94, sep. 2015. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1410>. Датум приступа: 23 jan. 2019 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2015.6.77-94.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Кључне речи

митски простор, митско време, бело–црно, камен, божјаци, божји људи, жена на капији, настава, методика

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

##plugins.generic.recommendByAuthor.noMetric##