БОРИСАВ СТАНКОВИЋ И ИВО АНДРИЋ У СВЕТЛУ НОВОГ НАСТАВНОГ ПРОУЧАВАЊА

  • Jована Н. Давидовић Филозофски факултет – докторске студије Методике наставе, Нови Сад

Сажетак

У фокусу рада је компаративно проучавање збирке приповедака Божји људи Борисава Станковића и приповедака Напаст и Смрт у Синановој текији Иве Андрића. Koмпаративна анализа проучава утицај митске слике света и традиционалне културе у овим делима. Рад се бави простором и временом као основним категоријама митске слике света. Трагови традиционалне културе проналазе се у бинарној опозицији црно–бело, али и у заштитној улози камена и његовој способности да за себе веже душе умрлих. Рад, такође, пореди Станковићеве божјаке и Андрићеве божје људе. На крају ’стоје’ жене на капији. Као такав, рад представља нов начин наставне обраде књижевног дела ова два писца.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
ДАВИДОВИЋ, Jована Н.. БОРИСАВ СТАНКОВИЋ И ИВО АНДРИЋ У СВЕТЛУ НОВОГ НАСТАВНОГ ПРОУЧАВАЊА. Методички видици, [S.l.], v. 6, n. 6, p. 77-94, sep. 2015. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1410>. Датум приступа: 21 sep. 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2015.6.77-94.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Кључне речи

митски простор, митско време, бело–црно, камен, божјаци, божји људи, жена на капији, настава, методика