СИНТАГМАТСКИ ЛЕКСИЧКИ ОДНОСИ У УЏБЕНИКУ НАУЧИМО СРПСКИ 2 (ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКА И СТРУКТУРНА АНАЛИЗА)

  • Драгана С. Симеуновић Филозофски факултет, Нови Сад

Сажетак

Водећи се тиме да се језик разуме кроз лексичке спојеве, истраживање је било усмерено ка законитостима на којима се темеље њихови односи. Пажња је била посвећена обради именичких лексичких спојева који су издвојени из уџбеника за странце Научимо српски 2. Смерница за њихово класификовање био је семантички критеријум.

С обзиром на то да ли се колокати налазе у хијерархијском односу, уочен је примарни и секундарни колокат. Уз помоћ концептуалне анализе и дескриптивне методе дат је приказ семантичких обележја, а потом су предочени основни структурни обрасци којима се реализују постојани синтагматско-лексички спојеви према управном члану колокације. Поједини примери из примарног корпуса проверени су у електронском корпусу да би се утврдио шири колокациони опсег. Након идентификације и презентације лексичко-семантичких параметара који управљају и резултирају лексичким спојевима, дат је приказ формалних образаца у којима се колокације реализују.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
СИМЕУНОВИЋ, Драгана С.. СИНТАГМАТСКИ ЛЕКСИЧКИ ОДНОСИ У УЏБЕНИКУ НАУЧИМО СРПСКИ 2 (ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКА И СТРУКТУРНА АНАЛИЗА). Методички видици, [S.l.], v. 6, n. 6, p. 25-38, sep. 2015. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1407>. Датум приступа: 21 sep. 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2015.6.25-38.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Кључне речи

идентификација, класификација и презентација колокације