Методички видици
Главни и одговорни уредник
Др Биљана Радић-Бојанић, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Заменик уредника
Др Драгица Кољанин, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Међународни уређивачки одбор
Др Емина Авдић, Универзитет Св. Кирил и Методије, Скопље, Македонија
Др Ирена Водопија-Крстановић, Свеучилиште у Ријеци, Хрватска
Др Никола Добрић, Универзитет Алпен-Адрија, Клагенфурт, Аустрија
Др Кармен Дарабуш, Северни универзитет, Баја Маре, Румунија
Др Сњежана Корен, Свеучилиште у Загребу, Хрватска
Др Марија Јуријевна Копиловскаја, Државни универзитет у Санкт Петербургу,
Руска федерација

Домаћи уређивачки одбор
др Софија Кошничар, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
др Бранка Јакшић-Провчи, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
др Николина Зобеница, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
др Снежана Стојшин, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
др Сања Маричић Месаровић, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
др Наташа Ајџановић, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

 

часопис за методику филолошких и других друштвено-хуманистичких
предмета
МЕТОДИЧКИ ВИДИЦИ
Издаје
Филозофски факултет Нови Сад
Адреса
Др Зорана Ђинђића бр. 2, Нови Сад
www.ff.uns.ac.rs
metodicki.vidici@ff.uns.ac.rs
metodickividici.ff.uns.ac.rs
За издавача
Др Ивана Живанчевић Секеруш, декан
Уредник
Др Биљана Радић-Бојанић
Секретар редакције
Ивана Јањић
Лектура
Наташа Белић (текстови на српском)
Радмила Сузић (текстови на енглеском)
Припрема за штампу
Сајнос, Нови Сад
ISSN 2217-415X
ISSN 2334-7465 (Online)