1.
Савић ММ. МОДЕЛИ ПРОСТЕ РЕЧЕНИЦЕ С ОБЗИРОМ НА ТИПОВЕ СУБЈЕКТА У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА. MВ [Интернет]. 14. Децембар 2013. [цитирано 14. Јули 2024.];4(4):53-74. Available at: https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/676