1.
Cotoc AA, Radu AV. РАЗВИЈАЊЕ СТУДЕНТСКОГ КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА УЗ ПОМОЋ ОНЛАЈН ДИДАКТИЧКИХ СТРАТЕГИЈА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ. МАЛЕ ГРУПЕ НАСПРАМ ВЕЛИКИХ ГРУПА. MВ [Интернет]. 06. Јуни 2023. [цитирано 14. Јули 2024.];14(14-1):183-205. Available at: https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/2008