Савић, Милица М. „МОДЕЛИ ПРОСТЕ РЕЧЕНИЦЕ С ОБЗИРОМ НА ТИПОВЕ СУБЈЕКТА У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА“. Методички видици 4, no. 4 (Децембар 14, 2013): 53–74. приступљено Јули 14, 2024. https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/676.