Vuković Vojnović, Dragana B., и Ljiljana J. Knežević. „UKLJUČIVANJE VIRTUELNE RAZMENE U UNIVERZITETSKU NASTAVU ENGLESKOG JEZIKA STRUKE – PERCEPCIJE STUDENATA“. Методички видици 14, no. 14-2 (Новембар 20, 2023): 143–160. приступљено Јуни 21, 2024. https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/2023.