Cotoc, Alexandra A., и Anamaria V. Radu. „РАЗВИЈАЊЕ СТУДЕНТСКОГ КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА УЗ ПОМОЋ ОНЛАЈН ДИДАКТИЧКИХ СТРАТЕГИЈА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ. МАЛЕ ГРУПЕ НАСПРАМ ВЕЛИКИХ ГРУПА“. Методички видици 14, no. 14-1 (Јуни 6, 2023): 183–205. приступљено Јули 14, 2024. https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/2008.