Ајџановић, Наташа Д. „МЕТОДИКА НАСТАВЕ РУСКОГ ЈЕЗИКА 2 НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НОВОМ САДУ У ДОБА ПАНДЕМИЈЕ КОВИДА-19 (МИКРОСТУДИЈА СЛУЧАЈА)“. Методички видици 14, no. 14-1 (Јуни 6, 2023): 83–92. приступљено Јули 16, 2024. https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1999.