Чорболоковић, С. С. „ПРАВОПИСНИ КВИЗ У ОСМОМ РАЗРЕДУ“. Методички видици, том 4, изд. 4, Децембар 2013., стр. 107-19, doi:10.19090/mv.2013.4.107-119.