Савић, М. М. „МОДЕЛИ ПРОСТЕ РЕЧЕНИЦЕ С ОБЗИРОМ НА ТИПОВЕ СУБЈЕКТА У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА“. Методички видици, том 4, изд. 4, Децембар 2013., стр. 53-74, doi:10.19090/mv.2013.4.53-74.