Vuković Vojnović, D. B., и L. J. Knežević. „UKLJUČIVANJE VIRTUELNE RAZMENE U UNIVERZITETSKU NASTAVU ENGLESKOG JEZIKA STRUKE – PERCEPCIJE STUDENATA“. Методички видици, том 14, изд. 14-2, Новембар 2023., стр. 143-60, doi:10.19090/mv.2023.14.143-160.