Redli, J. R. „FUNKCIONALNI PRISTUP TEKSTOVIMA U NASTAVI SRPSKOG KAO NEMATERNJEG JEZIKA NA NAPREDNOM NIVOU POSTIGNUĆA“. Методички видици, том 14, изд. 14-2, Новембар 2023., стр. 75-94, doi:10.19090/mv.2023.14.75-94.