Cotoc, A. A., и A. V. Radu. „РАЗВИЈАЊЕ СТУДЕНТСКОГ КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА УЗ ПОМОЋ ОНЛАЈН ДИДАКТИЧКИХ СТРАТЕГИЈА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ. МАЛЕ ГРУПЕ НАСПРАМ ВЕЛИКИХ ГРУПА“. Методички видици, том 14, изд. 14-1, Јуни 2023., стр. 183-05, doi:10.19090/mv.2023.14.183-205.