Maričić Mesarović, S. M., и J. M. Borljin. „ASINHRONO UČENJE STRANOG JEZIKA: PRIKAZ UNIVERZITETSKOG MODELA“. Методички видици, том 14, изд. 14-1, Јуни 2023., стр. 125-46, doi:10.19090/mv.2023.14.125-146.