Ајџановић, Н. Д. „МЕТОДИКА НАСТАВЕ РУСКОГ ЈЕЗИКА 2 НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НОВОМ САДУ У ДОБА ПАНДЕМИЈЕ КОВИДА-19 (МИКРОСТУДИЈА СЛУЧАЈА)“. Методички видици, том 14, изд. 14-1, Јуни 2023., стр. 83-92, doi:10.19090/mv.2023.14.83-92.