Radusin-Bardić, N. T. „FORMATIVNA EVALUACIJA U OKVIRU UNIVERZITETSKE NASTAVE NA DALJINU IZ PREDMETA METODIKA NASTAVE FRANCUSKOG JEZIKA“. Методички видици, том 13, изд. 13, Децембар 2022., стр. 163-81, doi:10.19090/mv.2022.13.163-181.