Лемајић M. С. „ЕКСПЛИЦИТНА НАСТАВА, НАМЕРНО УЧЕЊЕ И САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ У ПОРЕЂЕЊУ С ТРАДИЦИОНАЛНИМ УЧЕЊЕМ СТРАНОГ ЈЕЗИКА“. Методички видици, том 8, изд. 8, Јануар 2018., стр. 251-70, doi:10.19090/mv.2017.8.251-270.