Крчмар, Н. З. „УПОТРЕБА ФОТОГРАФИЈЕ У НАСТАВИ ИСТОРИЈЕ НА ТЕМУ ХОЛОКАУСТА“. Методички видици, том 8, изд. 8, Јануар 2018., стр. 53-69, doi:10.19090/mv.2017.8.53-69.