[1]
М. М. Савић, „МОДЕЛИ ПРОСТЕ РЕЧЕНИЦЕ С ОБЗИРОМ НА ТИПОВЕ СУБЈЕКТА У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА“, , том 4, изд. 4, стр. 53–74, Дец. 2013.