[1]
D. B. Vuković Vojnović и L. J. Knežević, „UKLJUČIVANJE VIRTUELNE RAZMENE U UNIVERZITETSKU NASTAVU ENGLESKOG JEZIKA STRUKE – PERCEPCIJE STUDENATA“, , том 14, изд. 14-2, стр. 143–160, Нов. 2023.