[1]
J. R. Redli, „FUNKCIONALNI PRISTUP TEKSTOVIMA U NASTAVI SRPSKOG KAO NEMATERNJEG JEZIKA NA NAPREDNOM NIVOU POSTIGNUĆA“, , том 14, изд. 14-2, стр. 75–94, Нов. 2023.