[1]
A. A. Cotoc и A. V. Radu, „РАЗВИЈАЊЕ СТУДЕНТСКОГ КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА УЗ ПОМОЋ ОНЛАЈН ДИДАКТИЧКИХ СТРАТЕГИЈА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ. МАЛЕ ГРУПЕ НАСПРАМ ВЕЛИКИХ ГРУПА“, , том 14, изд. 14-1, стр. 183–205, Јуни 2023.