[1]
N. T. Radusin-Bardić, „FORMATIVNA EVALUACIJA U OKVIRU UNIVERZITETSKE NASTAVE NA DALJINU IZ PREDMETA METODIKA NASTAVE FRANCUSKOG JEZIKA“, , том 13, изд. 13, стр. 163–181, Дец. 2022.