[1]
N. Ž. Vučen, „SINTAKSIČKA KOMPETENTNOST STUDENATA MATEMATIKE I PRIRODNIH NAUKA PRI PREVOĐENJU TEKSTOVA SA SRPSKOG NA ENGLESKI JEZIK“, , том 7, изд. 7, стр. 365–376, Јан. 2017.