Савић, М. М. (2013) „МОДЕЛИ ПРОСТЕ РЕЧЕНИЦЕ С ОБЗИРОМ НА ТИПОВЕ СУБЈЕКТА У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА“, Методички видици, 4(4), стр. 53–74. doi: 10.19090/mv.2013.4.53-74.