Vuković Vojnović, D. B. и Knežević, L. J. (2023) „UKLJUČIVANJE VIRTUELNE RAZMENE U UNIVERZITETSKU NASTAVU ENGLESKOG JEZIKA STRUKE – PERCEPCIJE STUDENATA“, Методички видици, 14(14-2), стр. 143–160. doi: 10.19090/mv.2023.14.143-160.