Redli, J. R. (2023) „FUNKCIONALNI PRISTUP TEKSTOVIMA U NASTAVI SRPSKOG KAO NEMATERNJEG JEZIKA NA NAPREDNOM NIVOU POSTIGNUĆA“, Методички видици, 14(14-2), стр. 75–94. doi: 10.19090/mv.2023.14.75-94.