Cotoc, A. A. и Radu, A. V. (2023) „РАЗВИЈАЊЕ СТУДЕНТСКОГ КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА УЗ ПОМОЋ ОНЛАЈН ДИДАКТИЧКИХ СТРАТЕГИЈА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ. МАЛЕ ГРУПЕ НАСПРАМ ВЕЛИКИХ ГРУПА“, Методички видици, 14(14-1), стр. 183–205. doi: 10.19090/mv.2023.14.183-205.