Maričić Mesarović, S. M. и Borljin, J. M. (2023) „ASINHRONO UČENJE STRANOG JEZIKA: PRIKAZ UNIVERZITETSKOG MODELA“, Методички видици, 14(14-1), стр. 125–146. doi: 10.19090/mv.2023.14.125-146.