Ајџановић, Н. Д. (2023) „МЕТОДИКА НАСТАВЕ РУСКОГ ЈЕЗИКА 2 НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НОВОМ САДУ У ДОБА ПАНДЕМИЈЕ КОВИДА-19 (МИКРОСТУДИЈА СЛУЧАЈА)“, Методички видици, 14(14-1), стр. 83–92. doi: 10.19090/mv.2023.14.83-92.