Лемајић M. С. (2018) „ЕКСПЛИЦИТНА НАСТАВА, НАМЕРНО УЧЕЊЕ И САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ У ПОРЕЂЕЊУ С ТРАДИЦИОНАЛНИМ УЧЕЊЕМ СТРАНОГ ЈЕЗИКА“, Методички видици, 8(8), стр. 251–270. doi: 10.19090/mv.2017.8.251-270.