Крчмар, Н. З. (2018) „УПОТРЕБА ФОТОГРАФИЈЕ У НАСТАВИ ИСТОРИЈЕ НА ТЕМУ ХОЛОКАУСТА“, Методички видици, 8(8), стр. 53–69. doi: 10.19090/mv.2017.8.53-69.