Vučen, N. Ž. (2017) „SINTAKSIČKA KOMPETENTNOST STUDENATA MATEMATIKE I PRIRODNIH NAUKA PRI PREVOĐENJU TEKSTOVA SA SRPSKOG NA ENGLESKI JEZIK“, Методички видици, 7(7), стр. 365–376. doi: 10.19090/mv.2016.7.365-376.