Савић, Милица М. 2013. „МОДЕЛИ ПРОСТЕ РЕЧЕНИЦЕ С ОБЗИРОМ НА ТИПОВЕ СУБЈЕКТА У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА“. Методички видици 4 (4):53-74. https://doi.org/10.19090/mv.2013.4.53-74.