Vuković Vojnović, Dragana B., и Ljiljana J. Knežević. 2023. „UKLJUČIVANJE VIRTUELNE RAZMENE U UNIVERZITETSKU NASTAVU ENGLESKOG JEZIKA STRUKE – PERCEPCIJE STUDENATA“. Методички видици 14 (14-2):143-60. https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.143-160.