Redli, Jelena R. 2023. „FUNKCIONALNI PRISTUP TEKSTOVIMA U NASTAVI SRPSKOG KAO NEMATERNJEG JEZIKA NA NAPREDNOM NIVOU POSTIGNUĆA“. Методички видици 14 (14-2):75-94. https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.75-94.