Cotoc, Alexandra A., и Anamaria V. Radu. 2023. „РАЗВИЈАЊЕ СТУДЕНТСКОГ КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА УЗ ПОМОЋ ОНЛАЈН ДИДАКТИЧКИХ СТРАТЕГИЈА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ. МАЛЕ ГРУПЕ НАСПРАМ ВЕЛИКИХ ГРУПА“. Методички видици 14 (14-1):183-205. https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.183-205.