Maričić Mesarović, Sanja M., и Jelena M. Borljin. 2023. „ASINHRONO UČENJE STRANOG JEZIKA: PRIKAZ UNIVERZITETSKOG MODELA“. Методички видици 14 (14-1):125-46. https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.125-146.