Ајџановић, Наташа Д. 2023. „МЕТОДИКА НАСТАВЕ РУСКОГ ЈЕЗИКА 2 НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НОВОМ САДУ У ДОБА ПАНДЕМИЈЕ КОВИДА-19 (МИКРОСТУДИЈА СЛУЧАЈА)“. Методички видици 14 (14-1):83-92. https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.83-92.