Лемајић Maja С. 2018. „ЕКСПЛИЦИТНА НАСТАВА, НАМЕРНО УЧЕЊЕ И САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ У ПОРЕЂЕЊУ С ТРАДИЦИОНАЛНИМ УЧЕЊЕМ СТРАНОГ ЈЕЗИКА“. Методички видици 8 (8):251-70. https://doi.org/10.19090/mv.2017.8.251-270.