Крчмар, Никола З. 2018. „УПОТРЕБА ФОТОГРАФИЈЕ У НАСТАВИ ИСТОРИЈЕ НА ТЕМУ ХОЛОКАУСТА“. Методички видици 8 (8):53-69. https://doi.org/10.19090/mv.2017.8.53-69.