САВИЋ, М. М. МОДЕЛИ ПРОСТЕ РЕЧЕНИЦЕ С ОБЗИРОМ НА ТИПОВЕ СУБЈЕКТА У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА. Методички видици, [S. l.], v. 4, n. 4, p. 53–74, 2013. DOI: 10.19090/mv.2013.4.53-74. Disponível em: https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/676. Acesso em: 14 јули. 2024.