Савић, М. М. (2013). МОДЕЛИ ПРОСТЕ РЕЧЕНИЦЕ С ОБЗИРОМ НА ТИПОВЕ СУБЈЕКТА У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА. Методички видици, 4(4), 53–74. https://doi.org/10.19090/mv.2013.4.53-74