Redli, J. R. (2023). FUNKCIONALNI PRISTUP TEKSTOVIMA U NASTAVI SRPSKOG KAO NEMATERNJEG JEZIKA NA NAPREDNOM NIVOU POSTIGNUĆA. Методички видици, 14(14-2), 75–94. https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.75-94