Ајџановић, Н. Д. (2023). МЕТОДИКА НАСТАВЕ РУСКОГ ЈЕЗИКА 2 НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НОВОМ САДУ У ДОБА ПАНДЕМИЈЕ КОВИДА-19 (МИКРОСТУДИЈА СЛУЧАЈА). Методички видици, 14(14-1), 83–92. https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.83-92