Анђелић, Б. (2018). МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП КОМПАРАТИВНОЈ АНАЛИЗИ ПРИПОВЕДАКА "НИ ОКО ШТА" МИЛОВАНА ГЛИШИЋА И "ШКОЛСКА ИКОНА" ЛАЗЕ ЛАЗАРЕВИЋА. Методички видици, 8(8), 135–147. https://doi.org/10.19090/mv.2017.8.135-147